EU Deklaracja zgodności
01. Nazwa i adres producenta
Astro Lighting Ltd
The Astro Building
Midas
River Way
Harlow
Essex CM20 2GJ
UK
02. Opis produktu
1286130 - Ascoli Triple Bar
Oświetlenie wewnętrzne Reflektory

Astro Lighting, Ltd deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty wymienione w (02) zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z postanowieniami następujących dyrektyw UE, wraz ze zmianami, oraz zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy:

2011/65/EU + 2015/863 - Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2)

2014/35/EU - Low Voltage Directive (LVD)

Zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 60598-1:2015+A1:2018 - Luminaires - Part 1: General requirements and tests

z odniesieniem do:

EN 60598-2-1:1989 - Luminaires - Part 2-1: Particular requirements - Fixed general purpose luminaires

W imieniu Astro Lighting Ltd podpisał(a):

James Bassant
13th Jul 2024
Dyrektor projektowy

Nie pamiętasz hasła?

W przypadku zapomnienia hasła wpisz swój adres e-mail w poniższy formularz, a prześlemy instrukcje, jak odzyskać hasło.

Are you sure?