Standardowa gwarancja trzyletnia

Firma Astro stara się dostarczać produkty wysokiej jakości. Dzięki rygorystycznym wymaganiom projektowym i testom możemy osiągać najwyższe możliwe normy. Właśnie dlatego standardowo udzielamy trzyletniej gwarancji (od dnia zakupu) na wszystkie produkty Astro. Gwarancja obejmuje zapewnienie, że produkty Astro będą wolne od wad wytwórczych. O ile nie wskazano inaczej, produkty przeznaczone do używania na zewnątrz nadają się do montażu w promieniu pięciu mil (ośmiu km) od wybrzeża lub w innym uciążliwym otoczeniu.

Jeśli produkt Astro został zakupiony u odsprzedawcy, wówczas gwarancji udziela firma sprzedająca, a jej warunki mogą różnić się od standardowych, oferowanych przez Astro. W takim wypadku należy kontaktować się ze sprzedawcą.

Formularz reklamacji jakościowej

Jeśli jesteś przedstawicielem hurtowni lub sklepu z produktami Astro i chcesz zgłosić roszczenie gwarancyjne, wypełnij formularz opinii o jakości.

Wszystkie nasze produkty zewnętrzne są objęte trzyletnią gwarancją, która nie dotyczy jednak produktów zainstalowanych na obszarze położonym w promieniu 5 mil od wybrzeża lub otoczenia, w którym panują szkodliwe warunki. To zastrzeżenie nie dotyczy produktów, które przeszły test spryskiwania przez 1000 godzin solą i są stosownie oznaczone. Aby zobaczyć takie produkty, tutaj.

W okresie gwarancyjnym i za okazaniem dowodu zakupu klient ma prawo do darmowej naprawy lub wymiany produktu, u którego zostaną stwierdzone wady konstrukcyjne, materiałowe lub wykonawcze, jeśli:

 • Wada produktu zostanie zgłoszona w ciągu dwóch miesięcy od jej odkrycia;
 • Firma Astro zostanie powiadomiona na piśmie o stwierdzonych wadach;
 • Firma Astro potwierdzi, że wada produktu ma charakter konstrukcyjny, materiałowy lub wykonawczy;
 • Wadliwe towary lub ich elementy klient zwraca firmie Astro na własne ryzyko, ale na koszt Astro.

Firma Astro nie odpowiada w ramach gwarancji za wady produktów w następujących przypadkach:

 • Wada powstała w wyniku nieprzestrzegania przez klienta ustnych lub pisemnych instrukcji Astro odnośnie do przechowywania, używania lub konserwacji produktów albo (przy braku takich instrukcji) dotyczących ich zasad dobrego postępowania obowiązujących w branży;
 • Wada powstała w wyniku uszkodzenia podczas montażu;
 • Wada powstała w wyniku używania części zamiennych lub materiałów, które nie zostały dostarczone przez Astro;
 • Klient modyfikuje lub naprawia produkty bez pisemnej zgody Astro;
 • Wada powstała w wyniku standardowego zużycia, celowego zniszczenia, zaniedbania, nieprawidłowego przechowywania lub nieodpowiednich warunków użytkowania;
 • Produkt jest niezgodny z opisem ze względu na zmiany wprowadzone przez Astro w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi wymogami prawnymi;
 • Gwarancja nie obejmuje żarówek, sterowników ani podzespołów dostarczanych przez niezależnych dostawców, stanowiących część produktów;Stosowane układy elektryczne są niezgodne z aktualnie obowiązującymi w branży przepisami;
 • Uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub siłą wyższą, jak: uderzenie pioruna, powódź, pożar, czynniki środowiskowe, klimatyczne lub innymi warunkami związanymi z produktem;
 • Uszkodzenia spowodowane w transporcie;
 • Firma Astro nie odpowiada za szkody bezpośrednie i pośrednie odniesione przez ludzi, zwierzęta lub mienie w wyniku nieprzestrzegania instrukcji lub obowiązujących przepisów dotyczących montażu, użytkowania i konserwacji produktu.
 • Z ochrony gwarancyjnej są wykluczone lampy i elementy sterowania, które ulegną uszkodzeniu w przewidywanym okresie trwałości.
 • Jeśli Astro Lighting nie może wymienić wadliwego produktu na identyczny, dołoży wszelkich starań, aby wymienić go na alternatywny o podobnych parametrach. Ze względu na zmiany specyfikacji dostawców podzespołów LED nie zawsze będzie to możliwe.
 • Gwarancja traci ważność, jeśli produkt jest używany na terenach nadmorskich, mimo że jest oznaczony jako nienadający się do takich lokalizacji.

W przypadku produktów z serii Coastal proszę zapoznać się z dziesięcioletnią gwarancją na produkty Coastal.

Aby zarejestrować produkt używany w celach komercyjnych i objąć go przedłużoną gwarancją pięcioletnią, proszę wejść na stronę gwarancji przedłużonej.

Dalsze zapytania dotyczące powyższych kwestii proszę przesyłać mailem na adres: [email protected].

Nie pamiętasz hasła?

W przypadku zapomnienia hasła wpisz swój adres e-mail w poniższy formularz, a prześlemy instrukcje, jak odzyskać hasło.

Are you sure?